For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

Yazımı şu şekildedir:

[code]
FOR sayac = ilk_deger TO son_deger {STEP {-} adım}
tekrar edilmesi istenen komut grubu
NEXT
[/code]

Yukarıda yazılanları açıklayacak olursak;
sayac= Tekrar sayısını atamak için kullanılacak değişken
ilk_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin başlayacağı değer
son_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin biteceği değer
adım= Kullanımı isteğe bağlıdır. sayacın kaçar kaçar artacağını (veya azalacağını) belirlediğimiz kısım

Dediğimiz gibi step komutu kullanımı isteğe bağlıdır.  Eğer – (eksi) değer yazılırsa sayaç değişkeni azalarak son değere ulaşacaktır.

Örnek vererek açıklayalım:

[code]
trisb = 0 ‘Portb çıkış olarak ayarlandı
i VAR Byte ‘i değişkeni sayaç olarak kullanılacak

FOR i = 1 TO 10
HIGH Portb.0  ‘Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
PAUSE 500 ‘500 ms bekle
LOW Portb.0 ‘Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
PAUSE 500 ‘500 ms bekle
NEXT
[/code]

Yukarıda PIC’in Portb.0 pinine bağlı olan ledi 500 ms süreyle yakıp söndürecek ve bunu 10 defa tekrarlayacak programı yazmış olduk.

Başka bir öernek vermek gerekirse;

[code]
FOR i = 20 TO 0 STEP -2 ‘i değişkeni 20’den 0’a 2’şer 2’şer azalarak gidecek
HIGH Portb.0  ‘Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
PAUSE 500 ‘500 ms bekle
LOW Portb.0 ‘Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
PAUSE 500 ‘500 ms bekle
NEXT
[/code]

Bu program da önceki programın yaptığı işin aynısını farklı bir yolla yapacaktır. i değişkeninin ilk değeri 20, son değeri 0 olarak belirlenmiş. STEP -2 dendiğinden i değişkeninin değeri 2’şer 2’şer azalacaktır. 0’a ulaştığında program sonlanacaktır.

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın

Benzer Yazılar

PicBasic Pro – LOW Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 0 yapan komuttur. HIGH komutunda olduğu gibi pin ismi, değişken ismi veya pin numarası kullanılarak lojik değeri 0 yapılacak olan pin belirtilebilir.

PicBasic Pro – TOGGLE Komutu

TOGGLE komutu genel anlamda bir pinin lojik değerini değiştirmek için kullanılır. Tersleme işlemi yapar. Eğer pinin lojik değeri 0 ise 1 yapar, 1 ise 0.

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.

PicBasic Pro – GOTO Komutu

PicBasic Pro'da programın işleyişi sırasında belirli şartlar sağlandığında veya sağlanmadığında çalıştırılması gereken kodlar bulunabilir. Programın akışını  herhangi bir yerden istediğimiz bir yere görnderemek için GOTO komutu kullanılır.


Facebookta Paylas