PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu

Facebookta PaylasFor-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

Yazımı şu şekildedir:

FOR  sayac = ilk_deger  TO  son_deger  {STEP {-} adım}
   tekrar edilmesi istenen komut grubu
NEXT

Yukarıda yazılanları açıklayacak olursak;
sayac= Tekrar sayısını atamak için kullanılacak değişken
ilk_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin başlayacağı değer
son_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin biteceği değer
adım= Kullanımı isteğe bağlıdır. sayacın kaçar kaçar artacağını (veya azalacağını) belirlediğimiz kısım

Dediğimiz gibi step komutu kullanımı isteğe bağlıdır.  Eğer – (eksi) değer yazılırsa sayaç değişkeni azalarak son değere ulaşacaktır.

Örnek vererek açıklayalım:

trisb = 0       'Portb çıkış olarak ayarlandı
i   VAR   Byte  'i değişkeni sayaç olarak kullanılacak

FOR i = 1 TO 10
   HIGH Portb.0   'Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
   PAUSE 500    '500 ms bekle
   LOW Portb.0   'Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
   PAUSE 500    '500 ms bekle
NEXT

Yukarıda PIC’in Portb.0 pinine bağlı olan ledi 500 ms süreyle yakıp söndürecek ve bunu 10 defa tekrarlayacak programı yazmış olduk.

Başka bir öernek vermek gerekirse;

FOR i = 20 TO 0 STEP -2  'i değişkeni 20'den 0'a 2'şer 2'şer azalarak gidecek
   HIGH Portb.0     'Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
   PAUSE 500      '500 ms bekle
   LOW Portb.0     'Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
   PAUSE 500      '500 ms bekle
NEXT

Bu program da önceki programın yaptığı işin aynısını farklı bir yolla yapacaktır. i değişkeninin ilk değeri 20, son değeri 0 olarak belirlenmiş. STEP -2 dendiğinden i değişkeninin değeri 2′şer 2′şer azalacaktır. 0′a ulaştığında program sonlanacaktır.

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın


Facebookta Paylas


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – LOW Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 0 yapan komuttur. HIGH komutunda olduğu gibi pin ismi, değişken ismi veya pin numarası kullanılarak lojik değeri 0 yapılacak olan pin belirtilebilir.

PicBasic Pro – HIGH Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 1 yapan komuttur. Pin ismi kısmına portb.0 gibi tam pin ismi yazılabileceği gibi değişken şeklinde tanımlanmış pin ismi veya 0-15 arası pin numarası yazılabilir.

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.

10162 Görüntüleme.

Yazar : hakki0548

PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz