For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

Yazımı şu şekildedir:

[code]
FOR sayac = ilk_deger TO son_deger {STEP {-} adım}
tekrar edilmesi istenen komut grubu
NEXT
[/code]

Yukarıda yazılanları açıklayacak olursak;
sayac= Tekrar sayısını atamak için kullanılacak değişken
ilk_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin başlayacağı değer
son_deger= Yapılacak tekrarın atandığı değişkenin biteceği değer
adım= Kullanımı isteğe bağlıdır. sayacın kaçar kaçar artacağını (veya azalacağını) belirlediğimiz kısım

Dediğimiz gibi step komutu kullanımı isteğe bağlıdır.  Eğer – (eksi) değer yazılırsa sayaç değişkeni azalarak son değere ulaşacaktır.

Örnek vererek açıklayalım:

[code]
trisb = 0 'Portb çıkış olarak ayarlandı
i VAR Byte 'i değişkeni sayaç olarak kullanılacak

FOR i = 1 TO 10
HIGH Portb.0  'Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
PAUSE 500 '500 ms bekle
LOW Portb.0 'Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
PAUSE 500 '500 ms bekle
NEXT
[/code]

Yukarıda PIC’in Portb.0 pinine bağlı olan ledi 500 ms süreyle yakıp söndürecek ve bunu 10 defa tekrarlayacak programı yazmış olduk.

Başka bir öernek vermek gerekirse;

[code]
FOR i = 20 TO 0 STEP -2 'i değişkeni 20'den 0'a 2'şer 2'şer azalarak gidecek
HIGH Portb.0  'Portb.0 a 5 volt ver. (Eğer led bağlıysa led yanar)
PAUSE 500 '500 ms bekle
LOW Portb.0 'Portb.0 a 0 volt ver. (Eğer led bağlıysa led söner)
PAUSE 500 '500 ms bekle
NEXT
[/code]

Bu program da önceki programın yaptığı işin aynısını farklı bir yolla yapacaktır. i değişkeninin ilk değeri 20, son değeri 0 olarak belirlenmiş. STEP -2 dendiğinden i değişkeninin değeri 2′şer 2′şer azalacaktır. 0′a ulaştığında program sonlanacaktır.

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın
Facebookta PaylasBenzer Yazılar

PicBasic Pro – LOW Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 0 yapan komuttur. HIGH komutunda olduğu gibi pin ismi, değişken ismi veya pin numarası kullanılarak lojik değeri 0 yapılacak olan pin belirtilebilir.

PicBasic Pro – TOGGLE Komutu

TOGGLE komutu genel anlamda bir pinin lojik değerini değiştirmek için kullanılır. Tersleme işlemi yapar. Eğer pinin lojik değeri 0 ise 1 yapar, 1 ise 0.

PicBasic Pro – GOTO Komutu

PicBasic Pro'da programın işleyişi sırasında belirli şartlar sağlandığında veya sağlanmadığında çalıştırılması gereken kodlar bulunabilir. Programın akışını  herhangi bir yerden istediğimiz bir yere görnderemek için GOTO komutu kullanılır.