IF..THEN komutu, bir şart sağlandığında veya sağlanmadığında çalıştırılması gereken komutları belirlemeye yarayan komuttur.

Belirlenen iki ifadenin doğru veya yanlış oluşuna göre belirlenen komutları çalıştırabiliriz. Yazımı şu şekildedir:

[code]
IF şart { AND / OR şart2 … } THEN etiket
[/code]

Diğer bir kullanım şekli de şudur

[code]
IF şart { AND / OR şart2 … } THEN
‘ şart sağlandığında çalışacak komutlar
ELSE
‘ şart sağlanmadığında çalışacak komutlar
ENDIF
[/code]

Görüldüğü gibi IF-THEN komutunun 2 farklı kullanımı vardır. Birinci kullanım türünde sadece şartın sağlandığı durum söz konusudur. Şartın sağlanmadığı duruma bakılmaz.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. eğer tek satırlık IF THEN komutu kullanılacaksa yukarıdaki ilk yazım örneğinde de görüldüğü gibi etikete yönlendirme yapılmalıdır. Yani THEN komutundan sonra komut kullanılamaz sadece etiket yazılır.

Eğer şartın sağlanmadığı durumlar da dikkate alınacaksa ELSE komutu kullanılır. IF satırı ile ELSE satırı arasına ve ELSE satırı ile ENDIF satırı arasına istediğimiz kadar komut yazabiliriz.

Örnek bir kod verelim:

[code]
trisa = 1 ‘ Porta giriş olarak ayarlandı
trisb = 0 ‘ Portb çıkış olarak ayarlandı

basla:
IF Porta.0 = 1 THEN GOTO yak
GOTO basla
yak:
HIGH Portb.0
[/code]

Yukarıdaki örnekte Porta.0’ın 1 olması şartı sorgulanıyor. Eğer şart sağlanıyorsa yak isimli etikete yönlenecektir. Eğer şart sağlanmıyorsa program bir alt satırdan devam edip basla isimli etikete yönelecek ve şartı tekrar kontrol edecektir. Şart sağlanana kadar aynı durum devam edip şart sağlandığında yak isimli etikete yönlenecektir. yak isimli etikette ise portb.0’a 5 volt vererek oraya bağlı led yakılabilir.

Başka bir örnek vermek gerekirse

[code]
trisa = 1 ‘ Porta giriş olarak ayarlandı
trisb = 0 ‘ Portb çıkış olarak ayarlandı

basla:
IF Porta.0 = 1 THEN
Portb.0 = 1
PAUSE 500
Portb.0 = 0
PAUSE 500
ELSE
Portb.1 = 1
PAUSE 500
Portb.1 = 0
Pause 500
ENDIF
GOTO basla
[/code]

Yukarıdaki kod ise porta.0’ın değerini kontrol eder. Eğer Porta.0’ın değeri 1 ise Portb.0’a bağlı pin 500 ms süresince yanıp söner. Eğer Porta.0’ın değeri 1 değilse bu sefer Portb.1’e bağlı led yanıp söner.

IF…THEN komutunda birden fazla şart da sorgulanabilir. Bunun için şartlar arasına   AND  veya OR operatörlerinden birini yazmak gerekir.
AND: Ve demektir. Her iki şartın da sağlandığı durumları ifade etmek için kullanılır.
OR: Veya demektir. Şartlardan birinin sağlanmasının yeterli olduğu durumlarda kullanılır.

[code]
trisa = 1 ‘ Porta giriş olarak ayarlandı
trisb = 0 ‘ Portb çıkış olarak ayarlandı

IF Porta.0 = 1 OR Porta.1 = 1 THEN
Portb.0 = 1
PAUSE 500
Portb.0 = 0
PAUSE 500
ENDIF
[/code]

Yukarıdaki kod, Porta.0 veya Porta.1 pinlerinden herhangi birinin değeri bir olduğunda Portb.0’a bağlı ledi yakar ve söndürür.

Dikkat edeceğiniz bir nokta da son yazdığımız kodda ELSE komutunu kaullanmamamız.  Şartların sağlanmadığı durumu dikkate almak istemediğimiz için ELSE komutu kullanmadık. Yani şartlar sağlanmadığında hiçbir şey yapılmayacak

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın

Benzer Yazılar

PicBasic Pro – GOTO Komutu

PicBasic Pro'da programın işleyişi sırasında belirli şartlar sağlandığında veya sağlanmadığında çalıştırılması gereken kodlar bulunabilir. Programın akışını  herhangi bir yerden istediğimiz bir yere görnderemek için GOTO komutu kullanılır.

PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu

For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

PicBasic Pro – TOGGLE Komutu

TOGGLE komutu genel anlamda bir pinin lojik değerini değiştirmek için kullanılır. Tersleme işlemi yapar. Eğer pinin lojik değeri 0 ise 1 yapar, 1 ise 0.

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.


Facebookta Paylas