PicBasic Pro – WHILE…WEND Komutu

Facebookta PaylasWhile…Wend komutu belirtilen şart doğru olduğu sürece belirlenen kod bloğunun tekrarlanmasını sağlayan koddur.

Eğer belirlenen şart sağlanmıyorsa program  WEND komutundan sonraki satırdan devam eder. Yazılışı şu şekildedir:

[code]
WHILE   şart
' Şart sağlanıyorsa çalıştırılacak komutlar
WEND
[/code]

Komuta örnek vermek gerekirse;

[code]
trisb = 0 'Portb çıkış olarak ayarlanıyor

i VAR Byte

WHILE i <= 10
HIGH Portb.0 'Portb.0'a 5 Volt veriliyor. Portb.0 a led bağlıysa led yanar
PAUSE 500 '500 ms bekle
LOW Portb.0 'Portb.0'a 0 Volt veriliyor. Portb.0'a led bağlıysa led söner
PAUSE 500 '500 ms bekle
i = i + 1 'i 1 arttırılıyor
WEND
[/code]

Yukarıdaki kod  portb.0′a bağlanan led’in yarım saniye süreyle yanıp sönmesini sağlıyor ve bu işlemi 10 kere tekrarlıyor.

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın


Facebookta Paylas


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu

For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

PicBasic Pro – IF…THEN Komutu

IF..THEN komutu, bir şart sağlandığında veya sağlanmadığında çalıştırılması gereken komutları belirlemeye yarayan komuttur.

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.

9488 Görüntüleme.

Yazar : hakki0548

PicBasic Pro – WHILE…WEND Komutu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz