PicBasic Pro – GOSUB Komutu

Facebookta PaylasGOSUB komutu programı belirlenen etikete yönlendirip etiketteki kodlar bitince RETURN komutu ile geldiği satıra geri dönmesini sağlayan koddur.

RETURN komutu ile geri dönen program etikete gönderildiği satırın bir alt satırından işlemeye devam eder.  Kullanımı  basittir:

GOSUB   etiket

Kullanımı bir örnekle daha iyi anlaşılacaktır. portb.0′da bir led bağlı olduğunu düşünelim. bu ledi yakıp söndürmek için şu kodlar kullanılabilir:

trisb = 0       'portb çıkış olarak ayarlandı
baslangic:
   LOW portb.0   'portb.0 a 0 volt ver (ledi söndür)
   PAUSE 500    '500 ms bekle
   GOSUB yak    'yak etiketine git ve RETURN komutu ile geri gel
   GOTO baslangic  'baslangic etiketine git
yak:
   HIGH portb.0   'portb.0'a 5 volt ver (ledi yak)
   PAUSE 500    '500 ms bekle
   RETURN      'GOSUB komutu ile geldiği yere git

Bu program baslangic etiketi ile başlayacaktır. portb.0 LOW yapıldıktan yani led söndürüldükten sonra yak etiketine gönderilecektir. yak etiketinde portb.0 HIGH yapılarak led yakılacak, 500 ms sonra GOSUB komutunun kullanıldığı satırın bir alt satırına geri gönderilecek. O satırda GOTO komutu ile  baslangic etiketine gönderilecek yani aynı komutlar tekrarlanacaktır. Böylece led 500′er ms süre ile yanıp sönecektir.

Bu konuda kullanılan komutlar:

Tüm Pic Basic Pro derslerinin listesi için tıklayın


Facebookta Paylas


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.

PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu

For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

PicBasic Pro – WHILE…WEND Komutu

While...Wend komutu belirtilen şart doğru olduğu sürece belirlenen kod bloğunun tekrarlanmasını sağlayan koddur.

10197 Görüntüleme.

Yazar : hakki0548

PicBasic Pro – GOSUB Komutu Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz