Bu dersimize DEFINE komutu ile devam edelim.DEFINE komutları PBP da bazı tanımlanmış parametreleri değiştirmemizi sağlar önceden tanımlanmış LCD bacakları, osilatör frekansı, bout ate hızı gibi ayarlamalar bu komutla yapılır. Bu komut ile yapıan ayarlamalar büyük harfle yazılmalıdır.

DEFINE komutununun anlaşılması ve diğer komutlarımızın işleyişini görebilmek açısından LCD çalıştırarak devam edelim.

16f84 ile devremizi yukardaki gibi hazırladıktan sonra en basit şekilde ayarlamalarımızı yaparak devremizin programını yazalım.

[code]
CMCON=7 ‘komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış yapıldı
OPTION_REG.7=1 ‘portB deki dahili PULL-UP lar iptal edildi.

DEFINE LCD_DREG PORTB ‘LCD data bacakları B portuna bağlı
DEFINE LCD_DBIT 4 ‘LCD data bacakları 4. bitten başlıyor
DEFINE LCD_RSREG PORTB ‘LCD RS Bacağı B pportuna bağlı
DEFINE LCD_RSBIT 2 ‘LCD RS bacağı 2. bite bağlı
DEFINE LCD_EREG PORTB ‘LCD Enable Bacağı B portuna bağlı
DEFINE LCD_EBIT 3 ‘LCD Enable Bacağı 3. bite bağlı
DEFINE LCD_BITS 4 ‘LCD 4 bit olarak bağlı
DEFINE LCD_LINES 2 ‘LCD 2 sıralı

PAUSE 1000

Basla:
LCDOUT $FE,1,"Devre Yapimi" ‘LCD ye devre yapimi yazdı
END
[/code]

Yukardaki programda ilk olarak size CMCON komutundan bahsetmek istiyorum. Bu komut pic?te bulunan komperatör pinlerini iptal etmek için kullanılır.

OPTION_REG.7=1 komutu ise analog dijital girişleri iptal eder. Bu iki komutu yazmamanız durumunda kuvvetle ihtimal programınız hatalı çalışacaktır.

LCD nin hazır olması için 1 saniye bekliyoruz. Bu beklemeyi yapmazsak hatalı veriler alabiliriz

DEFINE komutları ile

LCD_REG ile LCD nin hangi porta bağlı olduğunu bildiriyoruz

LCD_DBIT ile data bacaklarının kaçıncı bitten başladığını bildiriyoruz burada belirtmemiz gereken bir hususta LCD nin 8 bit olarak kullanılabileceğidir fakat pinlerden tasarruf etmek için 4 pin üzerinden kullanıyoruz.

Aynı şekilde

LCD_RSREG , LCD_EREG , RS bacağının ve ENABLE bacağının hangi porta bağlı olduğunu microişlemciye gösteriyoruz.

LCD_RSBIT,LCD_EBIT ile de RS bacağının ve ENABLE bacağının portun hangi bitine bağlı olduğunu belirtiyoruz

LCD_BITS  komutu ile LCD nin kaç bit olarak çalıştırılacağını bildiriyoruz

Son olarak LCD_LINES ile LCD nin kaç satır olduğunu belirtiyoruz.

Buraya kadar olan tanımlamalar mikroişlemcinin LCD yi kullanması için gerekli olan tanımlamalardı.bundan sunra PAUSE komutu ile LCD nin hazır olması için 1 saniye bekliyoruz. Bu beklemeyi yapmazsak hatalı veriler alabiliriz.

 


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – SYMBOL Komutu

SYMBOL komutu bir değikenin değerini başka bir değişkene atmak için kullanılır

PicBasic Pro Dersleri

Evet arkadaşlar bu bölümde PICBASIC PRO'nun nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Kullanılan komutların ne anlama geldiğini anlatıp örnek uygulamalarla konuların pekişmesine çalışacağım. Konular arasında PicBasic Pro'ya yeni başlayanlara hitap eden bölümler olacağı gibi kapsamlı uygulama örnekleri de yer alacak. Tabiki kolaydan zora metodunu kullanarak öncelikle yeni başlayanların da anlayabileceği örnekleri ardından da kapsamlı örnekleri inceleyeceğiz.

PicBasic Pro – GOSUB Komutu

GOSUB komutu programı belirlenen etikete yönlendirip etiketteki kodlar bitince RETURN komutu ile geldiği satıra geri dönmesini sağlayan koddur.

PicBasic Pro – PAUSE Komutu

PAUSE komutu kodların ilerlemesinin bir süreliğine durdurulmasını sağlar. Süre milisaniye cinsinden belirlenir.


Facebookta Paylas