Potansiyometre değerini okumak için kullanılan komuttur. Potansiyometre yerine direnç özelliği taşıyan diğer elemanlar da kullanılabilir

Direnç ölçme işlemi dirence bağlı kondansatörün dolum ve boşalma süresi hesaplanarak yapılır. Direnç genellikle 5K ile 50K arasında kullanılır. Kullanımı şöyledir:

[code]
POT Pin, Olcek, Degisken
[/code]

Pin: 0-15 arası bir sayı, 0-15 arası değer içeren bir değişken veya sabit kullanılabilir. Potansiyometrenin bağlanacağı PIC pinini ifade eder
Olcek:  Değişken RC değerini ayarlamak için kullanılır. Çok yüksek RC değerleri için ölçek düşük seçilmelidir (0’a yakın). Çok düşük RC değerleri içinse ölçek yüksek seçilmelidir(255’e yakın). Eğer ölçek doğru ayarlanırsa Degisken değeri düşük dirençte sıfıra , yüksek dirençte ise 255’e yakın olur.
Ölçek değeri deneme yaparak bulunur. Bunun için direnç maksimuma çıkartılarak ölçek 127’de tutulur. POT komutu 254 değerini döndürene kadar ölçek ayarlanır. Eğer POT komutu 255 değerini döndürürse ölçek azaltılır. 253 ve altında bir değer döndürürse ölçek arttırılır. Bu işlemleri otomatikleştirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. (Direncin maksimuma ayarlandığından emin olun)

[code]
degisken Var Byte
olcek Var Byte
For olcek = 1 To 255
POT 0, olcek, degisken
If (degisken > 253) Then ayarlandi
Next olcek

Serout 2,0,["R veya C’yi Arttir", 10,13]
Stop
ayarlandi:
Serout 2,0,["Olcek= ",# olcek, 10,13]
[/code]

Bu yazıda kullanılan komutlar:


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – LOW Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 0 yapan komuttur. HIGH komutunda olduğu gibi pin ismi, değişken ismi veya pin numarası kullanılarak lojik değeri 0 yapılacak olan pin belirtilebilir.

PicBasic Pro – HIGH Komutu

Belirtilen pin'in lojik değerini 1 yapan komuttur. Pin ismi kısmına portb.0 gibi tam pin ismi yazılabileceği gibi değişken şeklinde tanımlanmış pin ismi veya 0-15 arası pin numarası yazılabilir.

PicBasic Pro – SYMBOL Komutu

SYMBOL komutu bir değikenin değerini başka bir değişkene atmak için kullanılır

PicBasic Pro – TOGGLE Komutu

TOGGLE komutu genel anlamda bir pinin lojik değerini değiştirmek için kullanılır. Tersleme işlemi yapar. Eğer pinin lojik değeri 0 ise 1 yapar, 1 ise 0.


Facebookta Paylas