Belirtilen pinler üzerinden eşzamanlı veri iletimi yapan komuttur. Bir adet data pini, bir adet de clock pini belirtilir.

Kullanımı şöyledir:

[code]
SHIFTOUT DataPin, ClockPin, Mode, [Var{\Bits}…]
[/code]

Yukarıdaki kodda DataPin ve ClockPin yerine veri iletiminde kullanılacak pinlerin simleri (Ör: PortB.0) veya 0-15 arası bir pin numarası yazılır.

Mode parametresinin isimleri MODEDEFS.BAS dosyasında tanımlıdır. Bu yüzden kodların başına aşağıdaki kod eklenmelidir:

[code]
INCLUDE     "MODEDEFS.BAS"
[/code]

Bu komut MODEDEFS.BAS dosyasının içeriğini programımıza ekler. Bu dosya bilgisayarımızda kurulu olan PicBasic Pro klasörü içindedir.

Mode parametresi 0, 1, 4 ve 5 değerini alabilir. 0 ve 1 clock sinyalinin boşta iken 0 değeri alacağını gösterir. 4 ve 5 değerleri ise clock sinyalinin boşta iken 1 değerini alacağını gösterir. Clock sinyali, veri gönderimi sorasında değer değiştirir. Veri gönderimi bittikten sonra eski değerine geri döner.

LSBFIRST modu ilk önce verinin en küçük bitlerinin gönderileceğini belirtir.
MSBFIRST modu ilk önce verinin en büyük bitlerinin gönderileceğini belirtir.

Örnek program:

[code]
Include "modedefs.bas" ‘ Include shift modes
DTA Var PORTA.0 ‘ Veri gönderilecek data pini
CLK Var PORTA.1 ‘ Clock pini
bvar Var byte
wvar Var word

dongu:
bvar = wvar
‘ Verinin 8 bitini pinlere göderir
Shiftout DTA, CLK, MSBFIRST,[bvar]
PAUSE 500
GOTO dongu

End
[/code]

Örnekte kullanılan PicBasic Pro komutları:

Tüm PicBasic Pro Komutları İçin Tıklayın


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – @ Komutu

Bu yazımızda Picbasic Pro'da kullanılan @ komutundan bahsedeceğiz @ komutu satırın başında kullanıldığında Picbasic Pro programının içine

PicBasic Pro – WHILE…WEND Komutu

While...Wend komutu belirtilen şart doğru olduğu sürece belirlenen kod bloğunun tekrarlanmasını sağlayan koddur.

PicBasic Pro – STOP Komutu

Programın çalışmasını durdurmak amacıyla  kullanılan komuttur

PicBasic Pro – SYMBOL Komutu

SYMBOL komutu bir değikenin değerini başka bir değişkene atmak için kullanılır


Facebookta Paylas