Op-amp’lar yüksek kazançlı yükselteçlerdir. Girişlerine uygulanan sinyali çıkışlarında yükselterek verirler. Eğer giriş sinyali op-amp’ın eksi ucuna verilirse giriş ile çıkış arasında 180 derece faz farkı oluşur. Bu devreye eviren yükselteç devresi denir.

 

 

Eviren Yükselteç Şeması

Yukarıda eviren yükselteç devresinin şeması görülmektedir. Geribesleme ve giriş bağlantısının op-ampın eksi ucuna yapıldığına dikkat ediniz. Op-ampın artı ucu ise toprağa bağlanmıştır.

Eviren Yükselteç Devresi

Yukarıdaki devrede potansiyometre ile 0.5 volta ayarlanmış olan giriş gerilimi op-ampın eksi ucuna bağlanmıştır. Görüldüğü gibi çıkışta voltaj eksi olarak çıkmıştır.

Devrenin kazancı op-ampın geribesleme direnci olan 100k’lık R3 direncinin, giriş direnci olan 10k’lık R2 direncine bölünmesiyle bulunur. Devre eviren devre olduğundan giriş voltajı kazançla ve  (-1) ile çarpılarak çıkış voltajı elde edilir.

Kazanç = – ( Geribesleme direnci / Giriş direnci )
Kazanç = – ( 100k / 10k )
Kazanç = – 10

Çıkış = Kazanç x Giriş
Çıkış = – 10 x 0.5
Çıkış = – 5 V

Bu devrede R3 ve R2 dirençleri değiştirilerek kazanç değiştirilebilir. Çıkış voltajının 12 voltu geçmeyeceği unutulmamalıdır. Bunun nedeni op-ampın 4 ve 7 nolu bacaklarına +12V ve -12V verilmesidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da op-ampın 4 nolu bacağının toprağa bağlanmaması. Çıkışta eksi voltaj alınması gerekebileceğinden buranın toprağa değil -12V’a bağlanması gerekir.

Yazıyla İlgili Dosyaları İndirmek İçin Aşağıdaki Dosyaları İndir Butonuna Tıklayın


Benzer Yazılar

10 LED Yürüyen Işık Devresi

Flip-Flop devresi ve 4017 entegresi ile yapılmış 10 led yürüyen ışık devresi


Facebookta Paylas