Devre 16F84 ile 0-9999 ileri geri sayıcı devresi. Devrede sayıları göstermek amacıyla 4 tane 7 segment display yerine 4lü tek display kullanılıyor. Bu da devrede kullanılan devre elemanı ve bağlantı sayısını azaltıyor

Devrenin ASM kodları şöyle:

[code]
<pre> LIST P=16F84A
#include "P16F84A.INC"
__CONFIG _WDT_OFF &_XT_OSC &_PWRTE_ON &_CP_OFF
;
LSB EQU H’0021′
MSB EQU H’0022′
SAYI1 EQU H’0023′
SAYI2 EQU H’0024′
SAYI3 EQU H’0025′
SAYI4 EQU H’0026′
SAYI5 EQU H’0027′
DEGER EQU H’0028′
BIR EQU H’0029′
ON EQU H’002A’
YUZ EQU H’002B’
BIN EQU H’002C’
RAKAM EQU H’002D’
RAKAM1 EQU H’002E’
TEMP EQU H’002F’
;————-
BASLA
CLRF MSB
CLRF LSB
BSF STATUS,5
MOVLW B’11110000′
MOVWF TRISA
MOVLW B’10000000′
MOVWF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PORTB
CLRF PORTA
CLRF BIR
CLRF ON
CLRF YUZ
CLRF BIN
CLRF SAYI1
CLRF SAYI2
CLRF SAYI3
CLRF SAYI4
GOTO ANA
;———–
ART
INCF BIR,F
MOVLW .10
SUBWF BIR,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO ASON
CLRF BIR
INCF ON,F
MOVLW .10
SUBWF ON,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO ASON
CLRF ON
INCF YUZ,F
MOVLW .10
SUBWF YUZ,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO ASON
CLRF YUZ
INCF BIN,F
MOVLW .10
SUBWF BIN,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO ASON
CLRF BIN
ASON
CALL EKRAN
BTFSS PORTB,7
GOTO ASON
GOTO ANA
;———–
AZAL
MOVLW .1
SUBWF BIR,F
BTFSC STATUS,C
GOTO ESON
CLRF BIR
MOVLW .1
SUBWF ON,F
BTFSC STATUS,C
GOTO BIR9
CLRF ON
MOVLW .1
SUBWF YUZ,F
BTFSC STATUS,C
GOTO ON9
CLRF YUZ
MOVLW .1
SUBWF BIN,F
BTFSC STATUS,C
GOTO YUZ9
CLRF BIN
GOTO ESON
;———-
YUZ9
MOVLW .9
MOVWF YUZ
ON9
MOVLW .9
MOVWF ON
BIR9
MOVLW .9
MOVWF BIR
ESON
CALL EKRAN
BTFSS PORTA,4
GOTO ESON
GOTO ANA
;———–
ANA
CALL EKRAN
BTFSS PORTA,4
GOTO AZAL
BTFSS PORTB,7
GOTO ART
GOTO ANA
;———-
EKRAN
MOVLW .5
MOVWF RAKAM
CLRF PORTB
MOVLW .255
MOVWF PORTA
GOSTER
BCF PORTA,0
BSF PORTA,1
BSF PORTA,2
BSF PORTA,3
MOVF BIR,W
CALL TABLO
MOVWF PORTB
CALL GECIKME
CALL GECIKME
CLRF PORTB
BSF PORTA,0
BCF PORTA,1
BSF PORTA,2
BSF PORTA,3
MOVF ON,W
CALL TABLO
MOVWF PORTB
CALL GECIKME
CLRF PORTB
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
BCF PORTA,2
BSF PORTA,3
MOVF YUZ,W
CALL TABLO
MOVWF PORTB
CALL GECIKME
CLRF PORTB
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
BSF PORTA,2
BCF PORTA,3
MOVF BIN,W
CALL TABLO
MOVWF PORTB
CALL GECIKME
DECFSZ RAKAM,F
GOTO GOSTER
RETURN
GECIKME
MOVLW .5
MOVWF MSB
D11
MOVLW .55
MOVWF LSB
D22
DECFSZ LSB,F
GOTO D22
DECFSZ MSB,F
GOTO D11
RETURN
TABLO
ADDWF PCL,F
RETLW h’3F’
RETLW h’06’
RETLW h’5B’
RETLW h’4F’
RETLW h’66’
RETLW h’6D’
RETLW h’7D’
RETLW h’07’
RETLW h’7F’
RETLW h’6F’
RETLW h’77’
RETLW h’7C’
RETLW h’39’
RETLW h’5E’
RETLW h’79’
RETLW h’71’
RETLW h’80’

;——————————————————————-

END
[/code]
Devrenin ASM, HEX ve Proteus ISIS dosyaları ektedir.

Yazıyla İlgili Dosyaları İndirmek İçin Aşağıdaki Dosyaları İndir Butonuna Tıklayın


Benzer Yazılar

PIC16F84 İle 0-9999 Sayıcı Devre – PBP

Devrede mikrodenetleyici olarak Pic16F84 kullanıldı. Programlama dili olarak da PicBasic Pro. Devre 0 ile 9999 arasında ileri geri sayım yapıyor

PIC İle Hexadecimal İleri Geri Sayıcı – 7 Segment Display

PicBasic Pro kullanılarak yapılmış Hexadecimal ileri geri sayıcı devresi. Devrede 7 segment dispaly LED'ler kullanılarak yapılmış. Her segment için 8 adet led kullanılmış

PIC16F84 İle 16 Display Kayan Yazı

PIC16F84 kullanılarak yapılmış 16 displayli kayan yazı devresi. HEX, ASM, DSN ve LYT dosyaları ekte.
Multiplex Yöntemi Ve Birleşik Display Kullanımı

Multiplex Yöntemi Ve Birleşik Display Kullanımı

Dersimize 7 segment display kontrol ederek devam edelim. Display kontrol etmenin iki yöntemi var birincisi tarama yöntemi ikincisi ise shiftregister kullanmaktır ilk önce tarama yöntemini kullanalım.


Facebookta Paylas