PIC16F84 İle LCD’li Termometre Devresi

Facebookta PaylasPic16f84 kullanılarak yapılmış termometre devresi. Sıcaklık 2×16 LCD’de gösteriliyor. Program dili olarak C kullanılmış.

Devrede sıcaklık ölçümü için DS1820 ısı entegresi kullanılmış. DS1820′nin 1 nolu ucu GND, 3 nolu ucu VCC, 2 nolu ucu ise veri ucudur. Devrenin şeması aşağıdaki gibidir.

PIC16F84 İle LCD'li Termometre Devresi

Devrenin C kodları şöyledir:

temp84.c dosyası:

<pre>//================================================

#include <16F84A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,XT, NOPUT, NOPROTECT
#include <mylcd.c>
#include <ds1820.c>
//=====================================
// main program start here
//=====================================
void main(void)
{
  int buff[9], sensor, n,temp,temp_dec;

  delay_ms(50);
  lcd_init();

  while(true)
  {
   sensor=0;
   init_ds1820(sensor);
   write_ds1820_one_byte(0xcc, sensor); // skip ROM
   write_ds1820_one_byte(0x44, sensor); // perform temperature conversion
   while (read_ds1820_one_byte(sensor)==0xff); // wait for conversion complete
   init_ds1820(sensor);
   write_ds1820_one_byte(0xcc, sensor); // skip ROM
   write_ds1820_one_byte(0xbe, sensor); // read the result

   for (n=0; n<9; n++)   // read 9 bytes but, use only one byte
   {
     buff[n]=read_ds1820_one_byte(sensor); // read DS1820
   }
   temp=buff[0]>>1;

   if ((buff[0] & 0x1)==1)
     temp_dec=5;
   else
     temp_dec=0;

   lcd_putc("\f");
   printf(lcd_putc,"Temp  :\n");
   printf(lcd_putc," %u.%u'C",temp,temp_dec);
   delay_ms(1000);
  }
} //enf of main program

 
mylcd.c dosyası:


struct lcd_pin_map {         // This structure is overlayed
      BOOLEAN enable;      // on to an I/O port to gain
      BOOLEAN rs;        // access to the LCD pins.
      BOOLEAN rw;        // The bits are allocated from
      BOOLEAN unused;      // low order up. ENABLE will
      int   data : 4;     // be pin B0.
    }
    lcd;

#byte lcd = 6         // on to port B (at address 6)
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#define lcd_type 1      // 1 lines
#define lcd_line_two 0x40  // LCD RAM address for the second line
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 3),0xC,1,6};
               // These bytes need to be sent to the LCD
               // to start it up.
               // The following are used for setting
               // the I/O port direction register.
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in

BYTE lcd_read_byte()
{
   BYTE low,high;
   set_tris_lcd(LCD_READ);
   lcd.rw = 1;
   delay_cycles(1);
   lcd.enable = 1;
   delay_cycles(1);
   high = lcd.data;
   lcd.enable = 0;
   delay_cycles(1);
   lcd.enable = 1;
   delay_us(1);
   low = lcd.data;
   lcd.enable = 0;
   set_tris_lcd(LCD_WRITE);
   return( (high<<4) | low);
}

void lcd_send_nibble( BYTE n )
{
   lcd.data = n;
   delay_cycles(1);
   lcd.enable = 1;
   delay_us(2);
   lcd.enable = 0;
}

void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n )
{
   lcd.rs = 0;
   while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
   lcd.rs = address;
   delay_cycles(1);
   lcd.rw = 0;
   delay_cycles(1);
   lcd.enable = 0;
   lcd_send_nibble(n >> 4);
   lcd_send_nibble(n & 0xf);
}

void lcd_init()
{
  BYTE i;
  set_tris_lcd(LCD_WRITE);
  lcd.rs = 0;
  lcd.rw = 0;
  lcd.enable = 0;
  delay_ms(15);
  for(i=1;i<=3;++i) {
    lcd_send_nibble(3);
    delay_ms(5);
  }
  lcd_send_nibble(2);
  for(i=0;i<=3;++i)
    lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
}

void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y)
{
  BYTE address;

  if(y!=1)
   address=lcd_line_two;
  else
   address=0;
  address+=x-1;
  lcd_send_byte(0,0x80|address);
}

void lcd_putc( char c)
{
  switch (c) {
   case '\f'  : lcd_send_byte(0,1);
          delay_ms(2);
                      break;
   case '\n'  : lcd_gotoxy(1,2);    break;
   case '\b'  : lcd_send_byte(0,0x10); break;
   default   : lcd_send_byte(1,c);   break;
  }
}

char lcd_getc( BYTE x, BYTE y)
{
  char value;

  lcd_gotoxy(x,y);
  while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ); // wait until busy flag is low
  lcd.rs=1;
  value = lcd_read_byte();
  lcd.rs=0;
  return(value);
}

 
ds1820.c dosyası:

#BYTE TRISA=0x85
#BYTE PORTA=0x5
#BYTE STATUS=0x3
#define RP0 5
#define C 0

// The following are standard 1-Wire routines.
void make_ds1820_high_pin(int sensor)
{
  TRISA = 0xff;
}

void make_ds1820_low_pin(int sensor)
{
  PORTA = 0x00;
  TRISA = 0xff & (~(0x01 << sensor));
}

// delay routines
void delay_10us(int t)
{
#asm
      BCF STATUS, RP0
 DELAY_10US_X:
      CLRWDT
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      NOP
      DECFSZ t, F
      GOTO DELAY_10US_X
#endasm
}

void delay_ms(long t)	// delays t millisecs
{
  do
  {
   delay_10us(100);
  } while(--t);
}

void init_ds1820(int sensor)
{
  make_ds1820_high_pin(sensor);
  make_ds1820_low_pin(sensor);
  delay_10us(50);

  make_ds1820_high_pin(sensor);
  delay_10us(50);
}

int read_ds1820_one_byte(int sensor)
{
  int n, i_byte, temp, mask;
  mask = 0xff & (~(0x01<<sensor));
  for (n=0; n<8; n++)
  {
   PORTA=0x00;
   TRISA=mask;
   TRISA=0xff;
#asm
   CLRWDT
   NOP
   NOP
#endasm
   temp=PORTA;
   if (temp & ~mask)
   {
    i_byte=(i_byte>>1) | 0x80;	// least sig bit first
   }
   else
   {
    i_byte=i_byte >> 1;
   }
   delay_10us(6);
  }
  return(i_byte);
}

void write_ds1820_one_byte(int d, int sensor)
{
  int n, mask;
  mask = 0xff & (~(0x01<<sensor));
  for(n=0; n<8; n++)
  {
   if (d&0x01)
   {
     PORTA=0;
     TRISA=mask;		// momentary low
     TRISA=0xff;
     delay_10us(6);
   }

   else
   {
     PORTA=0;
     TRISA=mask;
	 delay_10us(6);
     TRISA=0xff;
   }
   d=d>>1;
  }
}

 
Devrenin C kaynak kodları ve HEX dosyası ektedir.

Yazıyla İlgili Dosyaları İndirmek İçin Aşağıdaki Dosyaları İndir Butonuna TıklayınFacebookta Paylas


Benzer Yazılar

PIC16F84 İle 0-9999 Sayıcı Devre – PBP

Devrede mikrodenetleyici olarak Pic16F84 kullanıldı. Programlama dili olarak da PicBasic Pro. Devre 0 ile 9999 arasında ileri geri sayım yapıyor

PIC16F84 ile 4′lü Tek Display İle 0-9999 Sayıcı

Devre 16F84 ile 0-9999 ileri geri sayıcı devresi. Devrede sayıları göstermek amacıyla 4 tane 7 segment display yerine 4lü tek display kullanılıyor. Bu da devrede kullanılan devre elemanı ve bağlantı sayısını azaltıyor

PIC16F84 İle 7×16 (112 LED) Kayan Yazı Devresi + PCB

PIC16F84 kullanılarak yapılmış bir kayan yazı devresi. Devrede 7 satır 12 sütundan oluşan 112 LED li bir ekran var.

25142 Görüntüleme.

Yazar : hakki0548

PIC16F84 İle LCD’li Termometre Devresi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz