Arduino İle Pwm Yapmak

Facebookta PaylasArduino ile pwm yapmak gerçekten çok kolaylaştırılmıştır, arduino giriş aşamasında gerçekten insanlara basit gelmektedir basittirde fakat kolay değildir. Pwm bir gerilim kontrol yöntemidir. Kısaca bunu böyle tanımlayabiliriz. Pwm ile led aydınlatma kontrolü, motor hız kontrolü gibi uygulamalar yapılabilir. Bu yazımızda da arduinoda pwm nasıl yapıldığını göreceğiz.Arduino’nun PWM pinleri yanında ~ işareti bulunan pinlerdir, pwm sinyalini yanlızca bu pinlerden alabiliriz. pwm sinyali 0 ile 255 veya 0 ile 1023 arasında değişen bir değerdir ve bu değer aslında 5 volt olan pin çıkış değerinin örn 0-255 için 255 parçaya bölmek ve çıkan değeri  verilen sayı değeri ile çarparak çıkışa yansıtıp istenen gerilimi elde etmektir. istenirse aşağıdaki gibi bir filtre devresi eklenerek çıkış gerilimi düzgün DC volta çevrilebilir.

      Arduinoda ise bu çıkışı pine yansıtan komut ise analogWrite(pin adı, değer) fonksiyonudur , analog olarak yani pwm sinyali olarak belirtilen pine belirtilen pwm değerini yükler. şimdi bunu bir örnek ile görelim. arduinonun örnekler bölümünden , basit örneklerden FADE örneğini inceleyelim.

int led = 9;      // PWM yapılacak pin tanımlanıyor
            // PWM yanlızca ~ işareti olan pinlerden alınabilir
int parlaklik = 0;   // led parlaklığı 0 ile 255 arasında değişecek
            // ilk parlaklık başlangıç değeri 0
int artis = 5;     // parlaklık değeri artış miktarı 5
            //(5 er 5 er parlaklık değeri artacak)

void setup() {
 // PinMode komutu ile led pininin özelliğini çıkış olarak tanımlıyoruz
 pinMode(led, OUTPUT);
}

// loop döngüsü sürekli bir döngüdür
void loop() {
 // analogWrite komutu pwm sinyal değerini çıkış pinine yansıtmak için kullanılır
 // komut parlaklı değerine ait sayısal değeri led ismi ile tanımlanmış
 // pine gönderir biz ise çıkışta o değere karşılık gelen volt değerini alırız
 // örneğin led pinine 100 değerini gönderdiğini varsayarsak pinden alacağımız gerilim değerini
 // 5 ( volt ) / (255)maksimum pwm değeri * 100 (gönderilen pwm değeri) ile 1,96 volt buluruz
 analogWrite(led, parlaklik);

 //burada yapılan parlaklık değerinin üstüne artış miktarını ekleyerek yeni parlaklık
 //değerini bulmaktır, loop döngüsü her turda parlaklığı artis miktarınca artırıp yeniler
 //ve yeni parlaklık değeri oluşur bu yeni parlaklık değeri ise yukardaki denklem
 //ile yeniden led pinine gönderilir

 parlaklik = parlaklik + artis;

 // arduinoda if komutu kullanılarak çeşitli kıyaslamlar yapılır aşağıdaki kıyaslama da
 // parlaklık değeri=0 olması durumunda veya (|| veya işareti ) parlaklık değerinin
 //255 e eşit olması durumunda artis=-artis ile artis miktarı matematiksel olarak
 //işaret değiştirtilir ve 0 değerinden sonra üst fonksiyonda yazılan denklemin
 //toplaya toplaya 255 e olaşması, 255e ulaşan fonksiyonun çıkara çıkara 0 a
 //ulaşması sağlanır ve böylece biz ledimizin yavaş yavaş parladığını
 //ve yavaş yavaş karardığını görürüz

 if (parlaklik == 0 || parlaklik == 255) {
 artis = -artis ;
 }
 // delay komutu loop döngüsü içinde beklemeye neden olur bu komutta 30 milisaniye
 //bekleme yapılarak dimmer görünümünün gözümüzün yakalayabileceği bir görüntü
 //kazandırılmış bu bekleme miktarı artırılıp azaltılarak parlaklık artış azalış hızı
 //ayarlanır buda gördüşümüz led parlaklığı değişim hızını belirler
 delay(30);
}

 

 

 Facebookta Paylas


Benzer Yazılar

PicBasic Pro – TOGGLE Komutu

TOGGLE komutu genel anlamda bir pinin lojik değerini değiştirmek için kullanılır. Tersleme işlemi yapar. Eğer pinin lojik değeri 0 ise 1 yapar, 1 ise 0.

Arduino İle Led Yakmak

Bu dersimizde arduino ile ilk uygulamamızı yapacağız, arduino ile led yakarak bir pinin nasıl çıkış olarak ayarlanacağını ve yanma ve sönme sürelerini nasıl değiştireceğimizi göreceğiz. Bu örneğe Arduino programında dosya ve örnekler sekmesinden blink örneğini seçerek hemen

PicBasic Pro – FOR…NEXT Komutu

For-Next komutu, belirlenen bir komut grubunun belirlenen sayıda tekrar etmesini sağlayan komuttur.

56994 Görüntüleme.

Yazar : srdbhdr

Arduino İle Pwm Yapmak Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz