Arduino
Led
PWM
Buton
 .
Analog Değer Okuma
LDR
Kütüphane Yükleme
RGB Led
 .
DS1307 Saat Modülü
DHT11 Isı ve Nem Sensörü
HC-SR04 Mesafe Sensörü
Buzzer / Buzzer Modülü
 .
Röle / Röle Modülü
RFID Modülü
Tuş Takımı (Keypad)
2×16 LCD Ekran
 .
7 Segmet Display
Bluetooth Modülü
Kızılötesi (IR)
Servo
 .
Joystick
Rotary Encoder
Motor Sürme
 .

Yapım Aşamasında. Devamı Geliyor…