Image Detail

Pcb ve kesilmesi

Bakır plaketler devrelerimizi gerçekleştirmede çok önemli bir gereç, bakır plaketler tek yüzlü, çift yüzlü