Image Detail

PicBasic Pro – LCDOUT Komutu

LCD ekranlara yazı yazdırmak için kullanılan komuttur.