Image Detail

PicBasic Pro – LCDOUT Komutu

LCD ekranlara yazı yazdırmak için kullanılan komuttur. 

Image Detail

Pic Basıc pro dersleri LCD kullanımı

Bu dersimize DEFINE komutu ile devam edelim.DEFINE komutları PBP da bazı tanımlanmış parametreleri değiştirmemizi sağlar önceden tanımlanmış LCD bacakları, osilatör frekansı,