Image Detail

PicBasic Pro – PAUSEUS Komutu

Kodların ilerlemesini bir süreliğine durduran komuttur. PAUSE komutuna benzer.