Image Detail

PIC16F628 İle LCD’li Şifreli Kilit Devresi

Pic16f628 kullanılarak yapılmış şifreli kilit devresi. Devrede 3×4 keypad kullanılmış.

Image Detail

PIC16F877 İle Şifreli LCD’li Kilit Devresi

Pic16f877 kullanılarak yapılmış şifreli kilit devresi