Image Detail

PicBasic Pro – STOP Komutu

Programın çalışmasını durdurmak amacıyla  kullanılan komuttur