PIC İle LCD’li Ayarlı Zamanlayıcı Devresi

PIC ile yapılmış, LCD kullanılarak zamanlama ayarı yapılan güzel bir zamanlayıcı devresi (devamı..)

Yazan : Kategori : PIC Devreleri, Röle Kontrolü